Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Vastuunpakoilua

Meiltä on kysytty päättääkö tuulivoimalan rakennusluvasta jonkinlainen epädemokraattinen lautakunta. Huolestunut kysymys johtunee siitä, että Sysmässä on levitetty kummallista tietoa kuka päättää ja kuka päätöksistä vastaa. Käymme tässä tekstissä lyhyesti läpi kuka päättää ja kenellä asiasta on vastuu.

Tiivistettynä tuulivoimahankkeesta päättäminen on demokraattinen prosessi. Kunnallisvaaleissa äänestäjät ovat antaneet vallan valtuustolle, joka on jakanut sen edelleen kunnanhallitukselle. Päätöksestä vastaa kunnanjohtaja kunnanhallitukselle, joka vastaa päätöksestä kunnanvaltuustolle ja sitä kautta äänestäjille.

Kunnan toiminnasta säädetään kuntalaissa [Finlex 17.3.1995/365]. Lain mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto (1 §) ja se asettaa asettaa kunnanhallituksen ja muut toimielimet (17 §). Kuntaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena (24 §).

Rakennuslupiin liittyvät asiat säädellään Maanrakennuslaissa [Finlex 5.2.1999/132].

Sysmän kunnassa on ollut epäselvyyttä voiko noin 280 metriä järven pintaa korkeammalle kohoavista tuulivoimaloista päättää tavanomaisen rakennusluvan suunnittelutarveratkaisulla. Pohdittavaksi jää Maanrakennuslain 137 § - eli täyttyvätkö nämä ehdot:

<FINLEX>
 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 
 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
</FINLEX>

Suomessa on selvä oikeuskäytäntö ja paljon tuoreita esimerkkejä hylätä suunnittelutarveratkaisu kaikilla kolmella kriteerillä. Oikea tapa edistää tuulivoimarakentamista kunnan alueella on kaavoittaminen. Helppoja tuoreita tapauksia lehdistöstä on esimerkiksi tässä:
Sysmän johto on useassa asiayhteydessä koittanut viime aikoina sysätä vastuuta Sysmän historian suurimman rakennushankkeen päättävänä tahona muiden niskaan (Kansankäräjät 2015). Sysmän johto on yrittänyt selitellä, että heillä ei ole päätösvaltaa rakennusluvassa vaan päätös sysätään kolmen hengen teknisen lautakunnan vastuulle. Näistä henkilöistä osa ei ole Sysmän kunnalla töissä.

Kuntalain mukaan kuntaa johtaa kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnassa ei ole yhtäkään epädemokraattista lautakuntaa, joka toimisi kuntalain ulkopuolella. Kaikki toimielimet ovat lain mukaan kunnanvaltuuston alaisia. Vastuun näennäinen sysääminen päätöksessä on esimerkki vastuunpakoilusta. Sellaista ilmenee ikävimpien asioiden tullessa eteen. Vastuunpakoilulle ei ole laillisia perusteita.
  Johtaja voi aina vaihtaa mielipidettään kun asiasta tulee esiin uutta tietoa (Mitä tapahtui syyskuun 2012 ja syyskuun 2014 välillä?). Vastuuta pakoileva ja selittelevä johto ei arvostusta ansaitse. Sysmässä on käytetty aikaa kaavoitukseen paljon pienemmissäkin hankkeissa. Hätiköiden ilman kaavaa muiden niskaan sysätty jättimäinen tuulivoimahanke on vastuunpakoilua.

  Sysmän kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tuulivoimaan liittyvistä päätöksistä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto valitaan uudestaan kuntavaaleissa 2017. Ennen seuraavia vaaleja tuulivoimaloita ei ole Sysmään rakennettu.

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti