Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Mielipidekirjoitus, Itä-Häme (2014): Sysmän tuulivoimaloiden vaikutuksesta kunnalle ja kuntalaisille

Alkuaan Rekolanvuorille kaavaillut tuulivoimalat näyttävät laajentuneen kattamaan lähes kokonaan Uusjoutsjärventien, Valittulantien ja Nuoramoistentien rajaaman maa-alueen. Tälle alueelle on suunniteltu rakennettavan kuusi tuulivoimalaa. Rekolanvuorelle, Leppävuorelle, Koivistonvuorelle, Terrikorven tilan kallioalueelle, Uudensuonvuorelle ja Työlammenvuorelle tulisi jokaiselle omansa. Voimalat sijaisivat varsin hajasijoitetusti alueella. Tästä seuraa, että voimaloista muodostuva kokonaisuus varaa poikkeuksellisen laajoja alueita, joita koskettavat tuulivoiman toiminnasta ympäröivän alueen maankäytölle aiheutuvat rajoitukset.
Voimalayhtiön ilmoittama voimala-alue on yhteensä 840 hehtaaria. Hehtaarimäärä on aivan liian pieni. Se kattaisi jokaisen voimalan ympärille vain noin 600 metrin säteisen alueen. Tämä on riittämätön jo kylmään vuodenaikaan liittyvän voimaloista putoavien jäälohkareiden putoamisvaaran vuoksi. Voimaloiden lavoista jäälohkareita voi lentää aina 900 metriin asti. Oleellisin voimaloista aiheutuva rajoitus johtuu voimaloiden aiheuttamasta melusta. Ihmisten hyvinvoinnista vastaava Sosiaali- ja terveysministeriö on määrittänyt peruslähtökohdaksi, että vähintään kahden kilometrin säteellä voimalasta ei saa olla vakituisia eikä vapaa-ajan asuntoja. Uusien voimaloiden rakentamisessa samaan turvarajaan on päädytty esimerkiksi Englannissa, Kanadassa, Australiassa ja Ranskassa. Piirrettäessä kunkin voimalan kohdalle 2 kilometrin säteiset ympyrät nähdään, että voimala-alue rajoituksineen kattaa lähes kokonaan aiemmin mainittujen teiden välisen alueen.
Maisemallisesti tuulivoimaloiden tornit näkyvät 20-30 kilometrin päähän ja lavat sekä lentoestevalot 50 kilometrin päähän. Voimalat tulisivat luultavasti näkymään muun muassa Sysmän taajaman sekä kirkonseudun, Nuoramoisten ja Päijätsalon valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille. Voimaloiden suunniteltu sijoitus merkitsee, että lähimmät vakituiset asunnot jäävät 600-800 metrin päähän voimalasta. Kahden kilometrin sisään ja tuntumaan jäisi kymmeniä vakituisia asuntoja aiemmin mainittujen tieosuuksien varrelta samoin vapaa-ajan asuntoja Joutsjärven rannalla.
Toteutuuko suunnitellut voimalat erittäin laajoja maa-alueita koskevista käyttörajoituksista, alueen asukkaille aiheutuvista terveysuhista sekä ympäristön rajuista muutoksista huolimatta on ensivaiheessa kunnan luottamushenkilöiden päätettävissä. Haittojen vastapainona kunta on painottanut vaikutusta verotuloihin ja työllisyyteen. Kiinteistövero on tällä hetkellä 10000 euroa voimalaa kohden vuodessa. Summa pienenee puoleen, kun valtio alkaa ottamaan puolet verosta itselleen. Kiinteistöveron kokonaislisäys jatkossa tulisi siten olemaan 30000 euroa vuodessa.
Tuulivoimalat tulevat ulkomailta ja niiden valmistajat tuovat mukanaan asennushenkilöstön. Usean voimalan perustusten rakentamisen vaikutus paikalliseen työllisyyteen on yksi henkilötyövuosi. Voimaloiden ylläpito ei työllistä paikallisesti, koska se hoidetaan kaukokäyttöisesti. Itseasiassa työllisyysvaikutus kääntyy negatiiviseksi, kun Sysmän houkuttavuus vapaa-ajan kuntana häviää tuulivoimaloiden vuoksi.
Kunnan saama 30000 euron verotulojen vuosilisäys tuntuu mitättömältä aiheutuviin haittatekijöihin verrattuna? Huomioitakoon vielä, että voimala-alueelle jäävät maanomistajat lukuun ottamatta voimalapaikan vuokraajia sekä melualueelle jäävät asukkaat eivät saisi senttiäkään korvausta voimaloiden heille aiheuttamista haitoista!
Seppo Siivola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti