Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Mielipidekirjoitus, Itä-Häme (08 / 2014): Sysmän tiedoittaminen tuulivoimalahankkeestaSysmän kunta on ollut asukkaille vaitonainen tuulivoimalahankkeesta. Lehtitietojen mukaan Sysmään valmistellaan kuuden jättimäisen tuulivoimalan rakentamista. Tiedot perustuvat hankekoordinaattori NWE Sales OY:n antamaan informaatioon. Kunta ei ole antanut asukkaille informaatiota hankkeesta. Yhdessä hankekoordinaattorin kanssa kunta neuvotteli Hämeen Ympäristökeskuksessa päätöksen, joka mahdollistaa päätösten teon ilman laajempaa ympäristönarviointimenettelyä. Asukkailla ei annettu mitään mahdollisuutta vaikuttaa päätöksen eikä heille jätetty oikeutta valittaa päätöksestä.
Hämeen ympäristökeskuksesta Riitta Turunen painottaa, että asukkaiden kuuleminen tulee hoitaa Sysmän kunnan puolesta. Minkäänlaista kuulemistilaisuutta ei ole kuitenkaan järjestetty. Asukkaiden kannalta on kyse erittäin merkittävästä ja laaja-alaisesta asiasta. Suunnitellut voimalat rakennettaisiin Rekolanvuorelle, Leppävuorelle, Terrikorven tilan kallioille, Uudensuonvuorelle ja Työlammenvuorelle. Kun kunkin voimalan ympärille piirretään kahden kilometrin säteiset meluympyrät, nähdään voimaloiden varaavan laajan alueen. Yhden voimalan melualueen pinta-ala on 12 neliökilometriä. Kuuden voimalan melualueiden osittainen päällekkäisyys huomioiden yhteismääräksi muodostuu karkeasti 40 neliökilometriä eli 4000 hehtaaria. Tämän alueen sisään jäisi useita vakituisia asuntoja ja vapaa-ajan asuntoja. Näissä asuinviihtyvyys häviäisi melu- ja valosaasteen vuoksi ja asukkaat altistuisivat terveysuhkille. Melualueelle jäävän maapohjan käytölle tulisi rajoituksia mm asuinkiinteistöjen rakentamiseen. Kylmällä ilmalla jäälohkareiden putoamisvaara rajoittaa liikkumista 900 metrin säteellä voimalasta. Rajoituksien vuoksi maa-alueen käyttömahdollisuudet alenevat samoin maan hinta. Edellä mainitut haitat tulisivat koskettamaan monia maanomistajia. Vielä laajempi vaikutus hankkeella olisi seudun maisemakuvaan. Maisemallisesti tuulivoimaloiden tornit näkyvät 20-30 kilometrin päähän ja lavat sekä lentoestevalot 50 kilometrin päähän. Voimalat tulisivat luultavasti näkymään muun muassa Sysmän taajaman sekä kirkonseudun, Nuoramoisten ja Päijätsalon valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille.
Rekolanvuoren ja sen lähialueen tuulivoimalat ovat olleet kauimmin tiedossa. Näiden lähialueiden asukkaat ovat jättäneet Sysmän kunnanhallitukselle 120 henkilön allekirjoittaman kielteisen kannanoton voimaloiden rakentamisesta. Voimala-alue on nyt laajentunut. Mikkolanmäen, Ala-Vehkajärven ja Lepooskankaan asukkaiden olisi syytä tarkistaa etäisyys lähimpään voimalaan. Alle kahden kilometrin etäisyys merkitsee jäämistä voimaloiden melualtistumisen vaikutuspiiriin.
Hanketta on perusteltu kiinteistöverojen ja työllisyyden lisääntymisellä. Voimaloista aiheutuva kiinteistöverojen lisäys kunnalle tulisi jäämään 30000 euroon vuodessa valtion ottaessa puolet nykyisestä kiinteistöverosta itselleen. Työllisyyden kasvua olisi vain rakennusaikana 1 henkilötyövuosi. Näiden yhteisvaikutus ei mitenkään riitä kompensoimaan aiemmin mainittuja tuulivoimaloiden laaja-alaisia haittoja. Huoli uusiutuvalla energiamuodoilla tuotetun sähkön riittävyydestä voidaan hoitaa Sysmässä luontevimmin metsäenergialla. Tämä vaihtoehto ei aiheuttaisi ympäristöön haittoja kuten tuulivoimalat. Sekä tuuli- että puuenergia tarvitsevat yhteiskunnan tukea. Puuenergian tapauksessa tuki parantaisi paikallista työllisyyttä. Tuulivoimaloiden tapauksessa tuet ohjautuisivat pääosin ulkomaille.
Sysmän kunnalta odotetaan informaatiota hankkeen nykytilasta ja perusteista sekä asukkaiden kuulemista.

Seppo Siivola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti