Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

Maisemalla on suuri arvo

Vapaa-ajan asumiseen käytetään vuodessa 7,4 miljardia euroa (TEM). Mökkeilyn kerrannaisvaikutuksineen lasketaan työllistävän noin 90 000 ihmistä. Päijät-Hämeen tasolla rahavirta on TEMin selvityksen mukaan 351 miljoonaa euroa vuosittain.

Paljonko Sysmän vapaa-ajan asukkaat kuluttavat vuodessa rahaa? Laskimme arvion tulovirroista neljällä eri laskentatavalla. Kolmessa mallissa jaetaan TEM:in rahavirta kuntien tai mökkien suhteella Suomen tai Päijät-Hämeen tasolta. Lisäksi neljäs laskentatapa lähtee vapaa-ajan asukkaiden liiton rahankäytöstä ja kertoo summan mökkien määrällä. 

Sysmälle vapaa-ajan asukkaiden merkitys on elintärkeä. Kaikkien laskentatapojen mukaan Sysmän vapaa-ajan asukkaat käyttävät 23 000 0000 - 32 000 000 euroa vuosittaiseen vapaa-aikaan. Sysmän vapaa-ajan asukkaat ovatkin suoraan tai välillisesti merkittävä työllistäjä, TEMin arvion mukaan jopa satojen henkilötyövuosien verran.
Tuulivoimaan suhtautuvat Suomessa kielteisimmin vapaa-ajan asukkaat (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2014). Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, yli puolet (n. 60%) vapaa-ajan asukkaista suhtautuu tuulivoimaloihin kielteisesti. Sen sijaan paikalliset asukkaat (liila väri) suhtautuvat tuulivoimaan myönteisesti.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2014: Suhtautuminen tuulivoimaan

Tieteelliset tutkimukset ovat aiemmin kertoneet, että tuulivoimalan visuaalinen hahmo maisemassa laskee kiinteistöjen arvoa (London School of Economics, 2014). Tuoreen tutkimuksen "Maisema-arvon taloudelliset mittasuhteet" (2015) mukaan maisema on keskeinen vapaa-ajan investointia ohjaava arvo. Maisemalla on siis suuri rahallinen arvo vapaa-ajan investointien houkuttimena.

Kyselytulos: yli puolet ei osta kohdetta
Kyselyn jakauma on samantapainen kuin [LUT, 2014]

Tutkimuksen mukaan suuri osa vapaa-ajan asukkaista ei halua investoida lainkaan sellaiseen kohteeseen, jossa tuulivoimala on merkittävä maisemaelementti. Vain reilu kymmenes vapaa-ajan asukkaista kertoo, ettei tuulivoimalan maisemavaikutuksella ole merkitystä investoinnin suuruuteen. Välissä olevat 30-40% arvostavat kohdetta kymmeniä prosentteja matalammalle kuin ilman voimaloita.

Rekolanvuoren tuulivoimahankkeen maisemavaikutus: tummalla kärsineet alueet

Sysmässä pohditaan nyt onko syytä rakentaa mökkialueelle tuulivoima-alue. Tuulivoimainvestoinnit ja vapaa-ajan ja matkailun rahankäyttö ovat siis törmäyskurssilla suomalaisten arvojen kautta. Vapaa-ajan asukkaiden käyttämän rahan investointivoima on Suomen tasolla 50 - 100 kertaa suurempi kuin tuulivoimassa. 

Sysmän taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 - 2016 tuulivoimahanketta ei mainita. Sen sijaan Sysmän strategiset tavoitteet on asetettu seuraavasti: "4. Sysmä haluaa olla houkutteleva vapaa-ajan kunta. Kaavoituksella edistetään vakituista ja vapaa-ajan asumista. Kärkenä ovat Ilola - Suopelto-Päijätsalo kaavoitushankkeet."

Mistä strategian vastainen tuulivoimahanke on peräisin?

Päätöksenteossa tulee huomioida tuulivoimaloiden vaikutus järvimaisemiin. Vapaa-ajan asukkaiden investointihalut ja rahankäyttö saattavat muuten kärsiä. Läpinäkymätön päätöksenteko on vapaa-ajan asukkaalle investointiriski. Vapaa-ajan asukas saattaa valita tästedes kohteet muualta. Suomessa löytyy järvimaisemaa sekä kuntia, jotka käyvät arvokeskustelut kunnioittavalla tavalla.

Sysmässä merkit ovat jo ilmassa: Otamonportista kauppaa tehneet ovat reklamoineet ja vaarassa on tulla suoria taloudellisia seurauksia kunnalle. Tontin ostanut kutsui tätä julkisessa keskustelutilaisuudessa petokseksi. Ensimmäiset rakennusprojektit on maisemavaikutusalueella jo peruttu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti