Tuulivoimaloiden havainnekuva

Tuulivoimaloiden havainnekuva

DemokratiakyselyYksi ainoa vastannut on sitä mieltä, että kunnan toiminnassa ei ole moitittavaa ja se on keskustellut hankkeesta avoimesti. Tämä henkilö ei jättänyt sähköpostiosoitettaan.

Vapaamuotoinen palaute

 • Moista virheellisten tietojen levittämistä, salailua ja yhteistyökyvyyttömyyttä en ole aiemmin tavannut 
 • Tällaiset päätökset pitäisi ehdottomasti tehdä demokraattisesti ja avoimesti.
 • Väärä paikka rakentaa tuulivoimaloita. Liian lähellä ainakin meitä. Maiseman pilaajat.
 • Jos tämä hanke toteutuisi, mitä en toivoisi tapahtuvan, täyttäisikö tämä petoksen tunnusmerkit, mikäli laskelmat ja asiantuntijalausunnot eivät pitäsi paikkaansa? Jos kotisi lähelle tuodaan kivimurskaamolaitteet jauhamaan mursketta 40 vuodeksi, niin aivan varmasti lähinaapureita tulee kuulla. Eikä semmoistakaan tarvitse sietää. Miksi tästä ei haluta kuulla lähiasukkaita? Niitä ei Terrikorpeen rakenneta!
 • Täysin ala-arvoisesti hoidettu kunnan taholta! Kuntalaisena olen erityisen huolissani siitä erityispiirteestä, että Sysmässä kaikkeen herätään vasta sitten kun vahinko on jo tapahtunut. Jos tietoa olisi julkisesti enemmän, muutkin kuin vain mökkiläiset ja voimaloiden mahdolliset tulevat naapurit heräisivät. Nyt me hitaat hämäläiset emme ole varmasti juuri edes tajunneet asiaa, tiedotustilaisuus luultavasti koettiin vain niiden asiaksi, jotka tulisivat elämään voimaloiden välittömässä läheisyydessä. Tosiasiassa ne tulevat koskettamaan suurinta osaa sysmäläisiä marja- ja sienimetsien, lenkki- ja hiihtopolkujen jne. muodossa. Voi monelle tulla järkytyksenä kun kohta näkyy kodin terassilta tai patiolta ”kivoja sakaroita” ja korvissa humisee, niin kuin sitä luuli ”ettei ne nyt meille näy..” Itselleni jäi kuva, että kunnanjohtaja on täysin pihalla ja uskonut kaiken mitä yrityksen taholta on kerrottu, joten mitä voi toivoa.. Toivoisin että lehtiin saataisiin iso juttu kuvineen kaikkineen, jotta täällä herättäisiin siihen mitä mahdollisesti on tulossa, pitäisikö paikallislehtiä herätellä isompaan reportaasiin..? Vai pitäisikö lähteä liimailemaan mallinnuskuvia lyhtypylväisiin ja kauppojen ilmoitustauluille.. ?
 • Kunta on menetellyt asiassa epäammattimaisesti eikä ole selvittänyt hankkeen taloudellisia faktoja ja lähikiinteistöille koituvia haittoja riittävän perusteellisesti. Tuulivoimahankkeen vaikutus lähialueen asukkaiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen on kiistaton ja kunta tekee vakavan virheen, kun ei tutki asiaa riittävästi.
 • Hullu hanke
 • Onko kunnassanne tehty ympäristövaikutustenarviointi?
 • Epädemokraattisin prosessi mitä olen koskaan kohdannut elämässäni. Täysin käsittämätöntä toimintaa.
 • Reilua olisi Uotin päiville laittaa "pöytä" jossa hankkeen hyödyistä kerrottaisiin kaikille.
 • Tämän kokoluokan hankkeesta tulisi suorittaa kuntalaisäänestys. Teollisen tuulivoimala-alueen sijoittaminen taajaman välittömään läheisyyteen vaikuttaa suoraan tai välillisesti niin suureen joukkoon kuntalaisia ja kuntaimagoa, että siitä ei voi mielestäni demokraattisesti päättää pieni osa kuntapäättäjiä tai maanvuokraajia.
 • En sysmän kunnan tiedotteita ole nähnyt, lehdistä muiden kirjoituksia.
 • Toivoisin kunnan päättäjiä ja erityisesti teknistä lautakuntaa miettimään tarkasti onko heillä tarpeeksi puolueetonta tietoa asiasta jotta pystyvät asian päättämään. Toivoisin että päätöksen tekijät miettisivät kriittisesti saamaansa informaatiota. Jos tuulivoimahakkeessa olevassa kuulutuksessa on jo selkeitä kuntalaisten tietoihin liittyyviä puutteita ja suoranaisia virheitä on syytä epäillä että ehkä muissakin asioissa on tarkistamista. Kriittisyyttä päättäjät ja itsenäistä ajattelua! Tiedänkö tarpeeksi tehdäkseni näin ison päätöksen!!

Risut ja ruusut

 • Mielestäni Marketta Kitkiöjoen ja Mika Järvisen tulisi erota tehtävistään. 
 • Vähän tunteella tätä tulee pohdiskeltua ja kirjoitettua ja siksi en juurikaan lähde julkisesti kommentoimaan keskusteluryhmään. Haluan kiittää teitä tekemästänne työstä tärkeän asian puolesta. Olen iloinen että löytyi joku jolla on viisautta ja tarmoa tutkia asioita ja tiedottaa, tuntuu että homma on ihan hyvissä käsissä. ? Väärissä kuitenkin sikäli, että luulisi kunnan johdon olevan vastuussa siitä että kuntalaiset saavat tietoa hyödyistä (?) ja haitoista. Kaikki sysmäläiset eivät onneksi ole hölmöjä maalaisjuntteja ja suurin osa tajuaa maiseman ja luonnon mittaamattoman merkityksen meille, se on ainoa vetovoimamme. (Äänekkäimmät tuulipuiston kannattajat (2-4 kpl?) taitavat itse asiassa olla niitä jotka ovat hiukan liikaa käyneet tuulettamassa päätään suuren maailman humuissa..) Ja joka ikinen sysmäläinen tietää kuinka tärkeitä mökkiläiset kunnallemme ovat.. ihan yksinkertaisesti oman, sukulaisen ja naapurin elinkeinon kautta. Joten kiitos! PS. Onko teillä tietoa mihin Sysmän Takastentien alueelle/ Pirttiniemeen kaavailtu tuulivoima kaatui? Itse en muista, muistan vain että suunnitelmia oli ja asukkailta kyseltiin..
 • Sysmän kunnan päättäjät eivät ole uskaltaneet ottaa asiassa aktiivista roolia ottaakseen hankkeen merkityksestä kunnalle selvää monipuolisesti eri osa-alueita tutkimalla ja mielipiteitä kysymällä. Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päättäessä Rekolanvuoren tuulivoimalahankkeesta kokouksessaan 13.4.2015 Sysmän kunnan edustajat eivät osoittaneet huolta siitä, onko asia asianmukaisesti valmisteltu. Kunnan passiviisuus kertoo omaa surullista kieltään: Sysmän kunnan edustaja ei kannattanut Matti Mäntylän tekemää ehdotusta asian käsittelyn lykkäyksestä, eikä kokouspöytäkirjan mukaan edes eriäviä mielipiteitä esitetty, joten kunnan päättäjissä lienee joku yksittäinen henkilö tai ryhmittymä, joka haluaa ajaa asian läpi. Muita syitä tämän kaltaiselle asioiden hiljaiselle hyväksymiselle ja sille, että aito kiinnostus kuntalaisten ja muiden kunnan palvelujen käyttäjien eli kesäasukkaiden mielipiteitä kohtaan puuttuu, on vaikea löytää.
 • Salamyhkäistä, asentajan puolelta.
 • Kunnan edustajat eivät ole pystyneet missän tilaisuudessa perustelemaan MIKSI tuulivoimala pitäisi rakentaa. Olisi helpompi ymmärtää jos saisi edes perustellut syyt miksi näin halutaan toimia.
 • Järki käteen kunnan ihmiset
 • Kiitos Tapio että jaksat paneutua asiaan!
 • Ruusuja kaikille aktiivisesti keskusteluun osallistuville!! Risuja kaikille päättäjille jotka kuvittelevat että asioita hoidetaan mykkänä "suhmuroimalla" keskenään kavereitten kanssa.
 • Eipä kiinnosta meteli mitä se tulee aiheuttamaan joka tapauksessa.
 • Kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle iso kimppu risuja kesäasukkailta.
 • Uskomatonta että Kunnan"johtaja" ei pysty toimimaan asukkaiden toiveiden mukaan vaan runnoo väkisin asiaa minkä tietää itsekkin olevan väärin muttä ei voi enää muuttaa kantaansa koska haluaa olla voimakas päätöksiin pystyvä nainen.
 • Risut hallituksen puheenjohtajalle ja kunnajohtajalle
 • Sille risuja kuka on tällaista keksii, voi ottaa omalle takapihalleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti